Restrukturyzacja, Turnaround

Umiejętności kierownicze w procesie restrukturyzacji

W sytuacji przeprowadzania restrukturyzacji przedsiębiorstwa, jednym z kluczowych aspektów jego powodzenia są silne umiejętności przywódcze i zarządcze menadżera projektu. Podczas gdy, główny nacisk kładziony jest na osobę posiadające wiedzę i kwalifikacje z zakresu analizy finansowej, to ważne jest, by osoby te charakteryzowały się także wysokimi umiejętnościami liderskimi oraz umiejętnościami w zarządzaniu zmianą.

Dobry lider projektu powinien:

  • w jasny sposób uzasadnić swoje decyzje,
  • dysponować poczuciem spokoju,
  • słuchać i być przygotowanym na przyjęcie wszelkich sugestii,
  • być zarówno silnym i elastycznym,
  • szybko reagować na pojawiające się sytuacje kryzysowe,
  • motywować i odbudowywać morale pracowników,
  • zapewnić pracownikom, że trudne decyzje są podejmowane w sposób uczciwy i że jeśli to ich dotyczy, to będą traktowani z należytym szacunkiem.

Liderzy projektów restrukturyzacyjnych to tacy, którzy mogą poradzić sobie z różnorodnymi kwestiami strategicznymi podczas zarządzania projektem. Muszą także wspierać zainteresowane strony, aby ich przekonać, przedstawić wizję przyszłości i motywować pracowników.

Reklamy